LOADING CLOSE

هاشمی رفسنجانی از منظر آیت الله العظمی نکونام

بخشی از مصاحبۀ آیت الله العظمی نکونام دربارۀ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در تیرماه سال ۱۳۹۳ که به مناسبت درگذشت آن یار دیرین امام و انقلاب، منتشر می شود. معظم له پنج ماه پس از این مصاحبه، بازداشت شدند!

من الآن حرف های ایشان را در نمازجمعه هایی که خوانده اند مقایسه می کنم، می دیدم تمام حرف هایی که میزند، زبان یک دانشمندی است که آمده اینها را تنظیم کرده است؛ مرتب کرده است. حتما مطالعه کرده و کنار هم چیده است؛ گزینش کرده؛ خب نمازجعه هم بوده. یک مرکز عمومی هم بوده؛ ولی همین الآن کتابش کنی به درد کتاب درسی می خورد. حالا جامعه استفاده بکند یا نکند، حرف دیگری است! تازه ایشان نه مدعی بوده است که من، فقیه چنین هستم، یا فیلسوف چنان هستم! این مغز، یک مغز تفکراتی هست. این آدم را  اگر ببریدش در دنیا، به عنوان دانشمند قبولش می کنند.

اصلا آقای هاشمی حرف که می زند، یک جوری می گوید که زبانش را بفهمند. با کلمات و لغات بازی نمی کند که بگویند ما نمی فهمیم چه می گوید. عربی می گوید؟ فارسی می گوید؟

لذا یکی از امتیازات ایشان این تفکر ایشان است. یعنی خودجوش فکر میکند. نمی رود ببینید این چه گفت، آن چه گفت! کپی کند؛ از این بردارد؛ از آن بردارد. این خودجوش بودن یک امر بسیار بزرگی هست.

من عرض می کنم اگر شما در دنیا، همین امروز، همه این چند میلیارد بشر دنیا را جمع کنند بخواهند ده نفر سیاستمدار متفکر جدا کنند، به نظر من ایشان در آن ده نفر قرار می گیرد.