LOADING CLOSE

انتقال به بهداری زندان

آیت الله العظمی نکونام، مرجع تقلید زندانی اعتصاب کرده، عصر روز پنجشنبه در بهداری زندان بستری شدند.   ایشان درپی وخامت اوضاع جسمانی ناشی از «عوارض سکته مغزی و همچنین اعتصاب غذا»، در بهداری زندان ساحلی قم بستری شدند. آیت الله العظمی نکونام از ۲۴ روز قبل، در اعتصاب غذا به سر می برند. فشار خون ایشان ...

اقدام برای عدالت و آزادی به جای خنده به محدودیت های گذشته

نماینده مجلس با اشاره به قانون محدودیت ماهواره: یک زمانی ویدیو محدود بود اما امروز خودمان به این محدودیت می‌خندیم! احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در ارتباط با محدودیت‌هایی که زمانی بر دستگاه‌های ویدیو و امروز بر ماهواره‌ها ایجاد می‌شود، گفت: « یک زمانی ویدیو محدود بود اما امروز خودمان به این محدودیت می‌خندیم. اکنون نیز ...

تصدی مرجعیت توسط نااهلان!

مواظبت نمایید تا نااهلی، تصدیِ مرجعیت را در سر نپروراند! زعامت و رهبری دینی به دور از زمینه های ضروری و شرایط لازم، گمراهی مدعی و خواهان آن را به همراه دارد. خواه کاستی در شرایط طبیعی و جسمانی باشد یا در شرایط نفسی و روحی و یا امور جانبی لازم. عاری بودن از هر سستی، ...