کتاب «لطافت باران»

پاسخ به شبهه افکنی های آیت الله مکارم شیرازی علیه کتاب "تحریف ناپذیری و حجیت قرآن کریم".

کتاب مگوهای گویا

به کوشش جمعی از محققان و علاقمندان به معظم له ، شرح بی بصیرتی برخی از عالمان ظاهرگرا، علیه آیت الله العظمی نکونام را روایت می کند.

توضیح المسائل آیت الله نکونام

رساله توضیح‌المسائل به سبکی از کتاب‌های احکام شیعه گفته می‌شود که توسط مراجع تقلید شیعه برای توضیح مسائل فقهی برای عموم نوشته می‌شود.